Zielona Brama

Centrum Gminnej Integracji Społecznej

Opis Projektu

Projekt Spółdzielni świetlik
Gminne Centrum Integracji Społeczno – Gospodarczej
 1. Celem działania Gminnego  Centrum Integracji Społeczno – Gospodarczej – Świetlik- Zielona Brama” jest stworzeenie warunków dla ;
 • produkcji, przetwarzania, sprzedaży zdrowej żywności oraz prowadzenia działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie sztuki kulinarnej pod potrzeby zdrowego stylu życia w harmonii z naturą – Centrum Zdrowej Żywności – Zielona Brama
 • wytwarzania i sprzedaży żywności o charakterze gospodarskim ze szczególnym wskazaniem na specyfikę regionalności mających na celu rozpropagowywanie tego typu gminnej aktywności gospodarczej otwartej na obszary wielkomiejskie – wysoce zurbanizowane o charakterze aglomeracyjnym – Centrum Gminnej Żywności – Zielona Brama Przywidz
 • propagowanie odtwarzania i rozwoju nieprzemysłowej hodowli regionalnej poprzez stały – całoroczny skansen wystawienniczy: multimedialny panel edukacyjny o możliwościach i potencjale lokalnym gminy w aspekcie historyczno – współczesnym w korelacji z korzyściami ekonomiczno zdrowotnymi wykorzystania do przetwórstwa na ”życzenie”. Zielona Brama to potencjał na aktywne mini zagrody do zwiedzania na „żywo”. A dodatkowo wzór dla aktywizacji lokalnej społeczności. Działając równolegle jako punkt konsultacyjno kontaktowy staje się bodźcem dla zintegrowania aktywności społeczno gospodarczej rozwoju regionu. Kozy w zagrodzie to nie tylko wspaniały widok dla dzieci wyrwanych z wielkomiejskiego hałasu ale i naturalna reklama przetworów na bazie ich mleka w trakcie weekendowych wypadów poza miasto. A daniele w obszarze „Zielona brama”…
  1. Gminne Centrum Niezależności Energetycznej. W oparciu o specyfikę zasobów lokalnych stworzony zostanie model struktury źródeł energii na obsługę GCISG. Oprócz potrzeb własnych pełnić będzie funkcje stałej wystawy wzbogaconej o multimedialny pokaz dla wielorakiego wykorzystania przez lokalnych gospodarzy, grupy producenckie, budynki agroturystyki, senioralne itp. Główne motto to dążenie do samowystarczalności cieplno elektrycznej poprzez wspierane poszerzania poziomu wiedzy na tematy z tym związane. Bardzo częste anomalie pogodowo – klimatyczne dowodzą przykładowo: silny wiatr i mokry śnieg = 100 tysięcy gospodarstw bez prądu. Nowoczesny piec na rodzime pelety czy węgiel, mini biogazownie to skuteczny pokaz poprawy środowiska poprzez odejście od spalania „śmieci”. W „Zielonej bramie” pokażmy że gromadząc z sieci lub wiatraka energię na magazyn w porze nocnej to prosty trik energooszczędności łatwy do rozpowszechnienia
 •  Gminne Centrum Integracji Społeczno Gospodarczej (GCISG) to subregion Polski, który ma przyciągnąć uwagę Polonii Świata w odniesieniu do programu Pogodnej Jesieni Życia ( Polska Złota Jesień) 
 • rekreacja, wypoczynek i profilaktyka prozdrowotna wykorzystująca potencjał mieszkańców gminy na rzecz społeczności aglomeracji miejskich. Miejsce wystawienniczo – multimedialne pokazujące potencjał agroturystyczny oraz obszary do ekstensywnego zbiorowego zamieszkania bliżej natury. 
 • Delikatesy wiejskie jako cykliczny festyn wystawienniczo handlowy w ramach hasła „gmina aglomeracji” wspierany multimedialnie z elementem sprzedaży internetowej

 

+48 509 740 030

.

1.Cel: Centrum Zdrowej Żywności

Gminne Centrum Integracji Społeczno – Gospodarczej
 • produkcja żywności
 • przetwarzanie żywności
 • sprzedaż zdrowej żywności
 • produkcja żywności o charakterze gospodarskim
 • sprzedaż żywności o charakterze gospodarskim
 • promowanie regionalności produktów
 • promowanie sztuki kulinarnej
 • promowanie zdrowego stylu życia
 • promowanie życia w harmonii z naturą
 • prowadzenie działalności edukacyjnej

2.Cel: Centrum Zdrowej Żywności

Gminne Centrum Integracji Społeczno – Gospodarczej
 • propagowanie odtwarzania i rozwoju nieprzemysłowej hodowli regionalnej,  przetwarzanie żywności
 • całoroczny skansen
 • multimedialny panel edukacyjny
 • aktywne mini zagrody ze zwierzętami gospodarskimi
 • zintegrowanie aktywności społeczno – gospodarczej rozwoju regionu
 • promowanie zdrowego wypoczynku
 • promowanie turystyki weekendowej dla mieszkańców Trójmiasta

3. Cel: Gminne Centrum Niezależności Energetycznej

Gminne Centrum Integracji Społeczno – Gospodarczej
 • w oparciu o zasoby lokalne – obsługa energetyczna Świetlika – Zielona Brama
 • stworzenie stałej wystawy poświęconej OZE
 • multimedialny pokaz do wykorzystywania przez lokalne grupy producentów, przedsiębiorców, gospodarzy, agroturystykę itp..
 • poszerzanie poziomu wiedzy wśród społeczności lokalnej i turystów
 • testowanie „na żywo” technik oszczędności          i kumulowania energii
 • promowanie efektywnego zarządzania energią z OZE
 •  

Dodatkowe kozyści

Gminne Centrum Integracji Społeczno – Gospodarczej
 • Gminne Centrum Integracji Społeczno Gospodarczej (GCISG) to subregion Polski, który ma przyciągnąć uwagę Polonii Świata w odniesieniu do programu Pogodnej Jesieni Życia 
 • rekreacja, wypoczynek i profilaktyka prozdrowotna wykorzystująca potencjał mieszkańców gminy na rzecz społeczności najbliższych aglomeracji miejskich. Miejsce wystawienniczo – multimedialne pokazujące potencjał agroturystyczny oraz obszary do ekstensywnego zbiorowego zamieszkania bliżej natury. 
 • delikatesy wiejskie jako cykliczny festyn wystawienniczo handlowy w ramach hasła „gmina aglomeracji” wspierany multimedialnie     z elementem sprzedaży internetowej od gospodarza do grupy zakupowej w mieście
 •  

.

Zielona Brama

.

Zapraszamy do działania

Poszukujemy

Prosimy o kontakt : – tel : 509 740 030

Informatyków

Rolników

Oferujemy współpracę

Prosimy o kontakt : – tel : 509 740 030

Prosimy o kontakt : – tel : 509 740 030

Pracowników

Najczęściej zadawane pytania na Temat "Zielonej Bramy"

Dla rolników indywidualnych zainteresowanych zrzeszeniem w formie spółdzielni : dążenie do wspólnej bazy sprzętowej, magazynów przechowalni, chłodni, przetwórstwa i dystrybucji bezpośredniej do odbiorców w miastach

 Rolnicy, mieszkańcy wsi i miast, inwestorzy, fachowcy od energetyki i rolnictwa .

pierwszy kontakt : Tomasz Chodnikiewicz – tel : 509 740 030

chcesz się więcej dowiedzieć ? . Masz pomysł , propozycję ?

Napisz do nas