Tomasz Chodnikiewicz

Prezes spółdzielni Świetlik, Założyciel

Andrzej Voigt

Rada Nadzorcza, Założyciel

Mateusz Chodnikiewicz

Koordynator Zespołu Stolarnia, Założyciel

Marta Polińska

Księgowość

Magda Chodnikiewicz

Administracja, bankowość, kadry

Andrzej Majcher

Budownictwo, projektowanie, konstrukcje, nadzory budowlane

Senta Wojaczyk

Agencja reklamowa, Eventy, Copywriting

Zespół budowlany

  • Andrzej Majcher
  • Tadeusz Jocek
  • Sławomir Burczyk
  • Janusz Buczeń
  • Andrzej Warzecha