Projekty zagospodarowania terenu Spółdzielni Świetlik

Spółdzielcze Centrum Integracji Społecznej im. Witolda Pileckiego.

Zakres Projektu:

Klinika Medycyny Naturalnej

Zespół Szkół  – Myśloskarbiec Polskiej Kultury Społecznej i Gospodarczej

Zespół Warsztatowy i Mieszkalny „ Senior”

Centrum Rozwoju

Centrum Polonii Świata

Bazar Świetlik- Zielona Brama

Centrum Spółdzielczości Rzemiosła

Strefa Akademicka i Mieszkaniowa

Projekty zagospodarowania

Projekt A

Projekt B

Projekt C

Projekt D

Projekt E

Projekt F

Projekt G

Wizualizacje

Historia